Praha a Bratislava
+420603703703
info@akholy.info

   

Chráníme Vaše práva!

   

Soudní řízení


Vedeme pro klienty všechny druhy soudních řízení, zejména však
– o autorské práva
– o průmyslová práva
– o nekalé soutěžní jednání
– o internetové domény
– o know-how a obchodní tajemství

zjistit víc
Mimosoudní jednání


Zastupujeme klienty v mimosoudních jednáních s cílem vyřešit jejich problémy bez nutnosti zahájení soudního sporu.

Dohodu vždy preferujeme, pokud je v zájmu klienta.

zjistit víc
Smluvní agenda


Připravujeme všechny typy smluv obchodních i soukromých a to jak v češtině tak v angličtině.

Zpracováváme právní stanoviska, včetně právních analých transakcí týkajících se krypto měn a tokenů.

zjistit víc

O advokátní a patentové kanceláři

Poskytujeme veškeré právní služby v rozsahu zákona 85/1996 Sb. O advokacii v platném znění, včetně:
– zastupování v řízeních civilních, trestních i správních
– smluvní i mimosmluvní agendy civilní i obchodní, včetně věcí rodinných a dědických
– poradenství ve věcech daňových
– právní pomoc v oblasti finanční kontroly


Poskytujeme rovněž veškeré služby v rozsahu zákona 417/2004 Sb. O patentových zástupcích v platném znění, včetně:
– přihlašování ochranných známek, patentů, vzorů průmyslových i užitných
– rešeršní služby
– zastupování v soudním řízení správním ve věcech průmyslového vlastnictví
– před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky,
– před Evropských úřadech průmyslového vlastnictví
– Evropským patentovým úřadem

ZJISTIT VÍC

Typy případů, které nejčastějí řešíme

Připravujeme denně na míru smlouvy obchodní i civilní agendy, se zvláštním zaměřením na smlouvy v oblasti průmyslových práv, ale i jinde.

Podávámě denně patentové či známkové přihlášky u Úřadů průmyslového vlastnictví ČR a SK i Evropského úřadu duševního vlastnictví EU IPO.

Zastupujeme klienty v soudních žalobách ve věcech obchodních i civilních, zejména se zaměřením na průmyslová práva, autorská práva a nekalou soutěž, ale i jinde.

S předními výrobci značkového zboží na trhu zjištujeme padělky a spolu se státními orgány je zabavujeme a ničíme

Analyzujeme kryptoměny, NFT nástroje a tokeny a poskytujeme právní stanoviska pro jejich legální použití

Obhajujeme v trestním i insolvenčním řízení a vymáháme pohledávky našich klientů a zajišťujeme podle potřeby veškerou standadní právní agendu našich klientů.

JUDr. Petr Holý
advokát a patentový zástupce
evropský známkový a vzorový zástupce

Petr Holy

Advokát, patentový zástupce, evropský patentový a známkový zástupce