Advokát, patentový zástupce, evropský známkový a vzorová zástupce

  • 1994-1999 Západočeská univerzita – fakulta právnická
  • 1999 Státní závěrečná zkouška “Praní špinavých peněz a advokátní mlčelivost” (Západočeská univerzita – Mgr.)
  • 1999 – 2001 všeobecná praxe – právní kancelář v Plzni
  • 2001 specializace na právo průmyslového vlastnictví – právní kancelář v Praze
  • 2004 přijetí do České advokátní komory
  • 2006 přijetí do Komory patentových zástupců České republiky
  • 2012 Oceňování práv k duševnímu vlastnictví (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • 2012 Státní rigorózní zkouška “Průmyslová práva a právo autorské“ (Karlova univerzita Praha – JUDr.)

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Člen výboru České národní skupiny The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

Člen Anticounterfeiting committee European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Více než 20 let praxe v oblasti průmyslových práv v přední tuzemské advokátní kanceláři specializované na průmyslová práva, vedoucí advokát sporové agendy společnosti

Jazyky: angličtina, němčina, (ruština)