Advokát, patentový zástupce, evropský známkový a vzorový zástupce

Registrovaný mediátor v oblasti autorských práv u Ministerstva kultury České republiky

Více než 20 let praxe v oblasti průmyslových práv v přední tuzemské advokátní kanceláři specializované na průmyslová práva, vedoucí advokát sporové agendy společnosti

  • 1994-1999 Západočeská univerzita – fakulta právnická
  • 1999 Státní závěrečná zkouška “Praní špinavých peněz a advokátní mlčelivost” (Západočeská univerzita – Mgr.)
  • 1999 – 2001 všeobecná praxe – právní kancelář v Plzni
  • 2001 specializace na právo průmyslového vlastnictví – právní kancelář v Praze
  • 2004 přijetí do České advokátní komory
  • 2006 přijetí do Komory patentových zástupců České republiky
  • 2012 Oceňování práv k duševnímu vlastnictví (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • 2012 Státní rigorózní zkouška „Průmyslová práva a právo autorské“ (Karlova univerzita Praha – JUDr.)

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Člen výboru České národní skupiny The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

Člen Anticounterfeiting committee European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Jazyky: angličtina, němčina, (ruština)